Графично представяне на данни

Пролетен (В) триместър 2014/2015, Бакалавър, Редовна форма на обучение => за дисциплината