Компютърни числени методи

Есенен (А) триместър 2016/2017, Бакалавър, Редовна форма на обучение => за дисциплината

За студентите, които проявяват интерес!

Материали

Видео за норми на вектори и матрици с Mathematica:

Аудио за метод на Якоби с Mathematica:

Материали

Видео за интерполационен полином на Лагранж с Mathematica:

Материали

видео обяснение - ВАРИАНТ1:

видео обяснение - ВАРИАНТ2:

Материали