Изчислителна математика 2

Есенен (А) триместър 2016/2017, Бакалавър, Редовна форма на обучение => за дисциплината

Материали

видео обяснение - ВАРИАНТ1:

видео обяснение - ВАРИАНТ2:

Материали

видео обяснение - ВАРИАНТ2 (предишен):

Материали

Материали

Материали

Материали

Материали

Материали