Числено моделиране в нанофизиката

Зимен (Б) триместър 2016/2017, Бакалавър, Редовна форма на обучение => за дисциплината

за моделирането - с благодарност към доц. Александър Ефремов:

Материали