Начини за визуализация с Wolfram Mathematica

Пролетен (В) триместър 2016/2017, Бакалавър, Редовна форма на обучение => за дисциплината
  • Няма прикачени помощни материали

Видео за "Графики на функции. Опции. Екпорт":

Аудио за "Анимация/манипулация на функции, зависещи от параметри":

Видео (частично записано) за "Manipulate - типове контролери"

Материали

коментари в кода - (* *)

текстова клетка (text cell) - Alt + 7 входна клетка (input cell) - Alt + 9

типове контролери:

  • поле за свободно въвеждане

  • цветови контролер

  • check box

  • 2D Slider (очаквайте продължение...)

Материали

"Обработка на изображения", представени под формата на индивидуални проекти.

Въведение в Tab View

Материали

Материали