Компютърни числени методи

Есенен (А) триместър 2017/2018, Бакалавър, Задочна форма на обучение => за дисциплината

Материали

Материали

Материали

Материали

Материали

Материали

Локалната грешка на четиристъпковия метод на Рунге-Кута е 5-та, а глобалната - 4-та.

Материали