Графично представяне на данни

Есенен (А) триместър 2017/2018, Бакалавър, Задочна форма на обучение => за дисциплината
 • запознаване с Grapher
 • попълване на анкета и събиране на данни
 • създаване на Worksheet с данните
 • създаване на PieChart, представяща тези данни
 • промяна на цветовете на секторите
 • поставяне на легенда
 • поставяне на знак % на втория ред label-и
 • фон и рамка
 • explosion на секторите
 • единият от секторите да има по-голямо отдалечаване
 • поставяне на заглавие
 • в легендата да излизат отговорите (като се прочитат от колонка в Woeksheet)
 • смяна на съотношението на големината на осите (напр. близко до златното сечение - 3:2)
 • Поставяне на графиката максимално плътно в координатната система
 • Labels по осите - смяна шрифт и големина
 • смяна на гъстотата на tick marks и tick labels
 • поставяне заглавие по осите, което да включва и математически обозначения; смяна на големини, шрифотве, цветове
 • осите да се получат със стрелки в краищата
 • добавяне на текст в балонче, включващ математически символи
 • добавяне на указателни стрелки
 • добавяне на символи и смяна на цветовете на запълване и ограждащите линии
 • работа с данните в Worksheet-a
 • фон на координатната система
 • заглавие на графиката
 • фон и рамка на цялата графика

Материали