Компютърни числени методи

Есенен (А) триместър 2017/2018, Бакалавър, Редовна форма на обучение => за дисциплината

вариант 1:

вариант 2:

Материали

метод на хордите:

Част1:

Част2:

Част3:

метод на допирателните (Нютон):

Част1:

Част2:

Материали

Материали