Графично представяне на данни

Пролетен (В) триместър 2014/2015, Бакалавър, Редовна форма на обучение => за дисциплината
  • Няма прикачени помощни материали

По време на четвъртото ни занятие бяха представени демонстрации както следва (без видео):

  1. Сибел - "Обзор на възможностите на Excell за графично представяне на данни"

  2. Миглена - "Колонни диаграми (Bar Charts) в Excell"

  3. Лилия - "Регресионни дървета с SPSS"

По време на деветото ни занятие бяха представени демонстрации както следва (без видео):

Диляна - "Radar Chart и Surface Chart в Excel"

Даниела - "Histogram в Excell"

Владимира - "Scroll Table"

вашите работи:

Radar Chart - Excel

Surface Chart - Excel

Histogram - Excel