Числено моделиране в нанофизиката

Есенен (А) триместър 2015/2016, Бакалавър, Задочна форма на обучение => за дисциплината

Видео за построяване на основните константни и флаксонни решения с Grapher:

Материали

Видео за влияние на магнитното поле върху основните решения с Grapher: