Компютърни числени методи

Есенен (А) триместър 2015/2016, Бакалавър, Редовна форма на обучение => за дисциплината

Това са моите записки от лекциите на доц.Бояджиев.

Материали

Частично представени пресмятания към тази лекция.

Материали

Файлът с програмата е изпратен от доц. Бояджиев на целия курс. Тук го слагам за пълнота. Разяснения относно метода и използване на програмата ще намерите в раздела "Упражнение 4: Извънредна консултация за подготовка за контролната"

Материали

Програмите са преписани по време на лекциите на доц. Бояджиев. Съдържат и някои добавки от мен.

Материали

Програмите са преписани по време на лекциите на доц. Бояджиев. Съдържат и някои добавки от мен.

Материали

Програмите са преписани по време на лекциите на доц. Бояджиев. Съдържат и някои добавки от мен.

Материали

Програмите са преписани по време на лекциите на доц. Попова. Съдържат и някои добавки от мен.

Материали

Програмите са преписани по време на лекциите на доц. Бояджиев. Съдържат и някои добавки от мен.

Материали

Програмите са преписани по време на лекциите на доц. Бояджиев. Съдържат и някои добавки от мен.

Материали

Програмите са преписани по време на лекциите на доц. Бояджиев. Съдържат и някои добавки от мен.

Материали