Начини за визуализация с Wolfram Mathematica

Есенен (А) триместър 2015/2016, Бакалавър, Редовна форма на обучение => за дисциплината
  • Няма прикачени помощни материали

Видео за "Графики на функции. Опции. Екпорт":

Аудио за "Анимация/манипулация на функции, зависещи от параметри":

Материали

Видео за "Използване на Directive в Plot" - представено от Валентин:

Видео (частично записано) за "Manipulate - типове контролери"

Материали