Начини за визуализация с Wolfram Mathematica

Зимен (Б) триместър 2015/2016, Бакалавър, Задочна форма на обучение => за дисциплината

Материали

Материали