Графично представяне на данни

Пролетен (В) триместър 2015/2016, Бакалавър, Редовна форма на обучение => за дисциплината
  • Няма прикачени помощни материали

Останалите демонстрации са без видео поради технически причини.

Wolfram Mathematica - Pie Chart, Bar Chart - Весела

Maple - LineChart - Маруся

Материали

Хистограми с R - Лорета

Графики на функции с Wolfram Mathematica - Мариана

Материали